انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور ری

هزینه یابی سفارش کار

هزینه یابی سفارش کار

معمولاً شرکت هائی از این روش استفاده می کنند که کالاهای خود را بر اساس سفارشات دریافت شده از مشتریان تولید می کنند. مثل شرکت های پیمانکاری، تعمیرگاه اتومبیل، شرکت کشتی سازی ، هواپیما سازی، موسسات حسابرسی و .....
در این روش ، بهای تمام شده کالای تولید شده ممکن است با هم برابر نباشد یعنی:
1-   اگرکل تعداد واحدهای تولید شده یک سفارش از نظر مشخصات و ویژگیها یکسان باشند می توانیم بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده برای هر سفارش را از تقسیم کل هزینه های تولیدی انجام شده برای آن سفارش به کل تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش بدست آوریم.
2-    اما اگر کالاهای تولید شده برای یک سفارش از نظر مشخصات متفاوت باشند باید بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده را به طورجداگانه محاسبه کنیم.

معمولاً در هزینه یابی سفارش کار از نرخ جذب سربار جهت منظور کردن سربار در محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده استفاده می کنند و جهت ثبت موجودی ها از روش دائمی استفاده می شود.

به طور کلی ویژگی های شرکتهائی که از این سیستم استفاده می کنند:
1-   تولیدات آنها طبق سفارش مشتری انجام می شود.
2-   طراحی و شکل محصول توسط مشتری ارائه می شود.
3-   بهای تمام شده تولیدات آنها کاملاً متفاوت است.
4-   محصولات دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.
5-   مشتریان محصولات اینگونه شرکتها، قبل از تولید محصول وجود دارند.
6-   قیمت فروش محصولات اینگونه شرکتها معمولاً براساس درصدی از بهای تمام شده تعیین می شود.
7-   معمولاً در اینگونه شرکتها هزینه انبارداری و هزینه بازاریابی ناچیز است.

مثال:

شرکت تولیدی آلفا کالاهای خود را بر اساس سفارش کار تولید می کند اطلاعات مربوط به سفارشات شماره های 110 و 111 به شرح زیر است.

                                                               سفارش 110                                            سفارش 111

تعداد واحدهای سفارش شده                     620واحد                                                  980واحد
مواد مستقیم مصرف شده                        186000ریال                                           392000 ریال
ساعت کار انجام شده                                91  ساعت                                              196ساعت
نرخ هر ساعت کار                                     1200 ریال                                                1340 ریال
نرخ جذب سربار                            80%دستمزد مستقیم                                80%دستمزد مستقیم
نسبت سودناویژه به بهای تمام شده                 20%                                                    25%


مطلوب است:
تعیین سود ناویژه سفارشات فوق و تعیین بهای تمام شده هر واحد برای هر کدام از سفارشات و صدور ثبت های لازم
سوالات سفارش كار خيلي راحتتر ازمرحله اي است و شما بايد براي هر سفارش يك حساب يا كارت سفارش ايجاد كنيد و مواد ودستمزد وسربار رو به حساب كارت مربوطه ثبت كنيد:

سفارش درجريان ساخت- سفارش .....-مواد
سفارش درجريان ساخت- سفارش.....-دستمزد
سفارش درجريان ساخت-سفارش......-سربار

در نهايت قيمت تمام شده هر سفارش رو بدست خواهيد آورد.

حل:
در مرحله اول باید بهای تمام شده هر سفارش رو بدست آوریم که بهای تمام شده شامل( مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ) است.

                                                       382560=((80%*(1200*91)+(1200*91)+186000= بهای تمام شده سفارش 110
                                                                                                  76512=20%*382560= سودناویژه سفارش 110
                                                                                                         617=620/382560=بهای تمام شده هر واحد در سفارش 110


                                                    864752=((80%*(1340*196)+(1340*196)+392000=بهای تمام شده سفارش 111
                                                                                              216188=25%*864752=سود ناویژه سفارش 111
                                                                                                       882=980/864752= بهای تمام شده هر واحد سفارش 111

ثبت های روزنامه:

1-   کالای در جریان ساخت- س  110          186000
    کالای در جریان ساخت- س  111          392000
                                 کنترل  موجودی          578000
بابت مصرف مواد مستقیم
 


2- کالای در جریان ساخت- س  110          109200
     کالای در جریان ساخت- س  111         262640
                                 دستمزد پرداختنی        371840    
 بابت وقوع دستمزد پرداختنی3- کالای در جریان ساخت- س  110         87360
     کالای در جریان ساخت- س  111        210112
                                 کنترل سربار              297472  
بابت جذب سربار
  

4-   موحودی کالای ساخته شده    382560                              به مبلغ بهای تمام شده
              کالای در جریان ساخت- س  110     382560  
بابت تکمیل سفارش 110


5- موحودی کالای ساخته شده  864752
           کالای در جریان ساخت- س111     864752    
بابت تکمیل سفارش 1116- بابت فروش سفارش 110
ح دریافتنی    459072
         فروش کالا           459072

فروش= بهای تمام شده + سود ناویژه
بهای تمام شده کالای فروش رفته      382560
                  موجودی کالای ساخته شده110   382560

لازم به توضیح است که چون روش دائمی است این ثبت فروش زده می شود.


7-بابت فروش سفارش 111
ح دریافتنی    1088940
      فروش کالا        1088940

بهای تمام شده کالای فروش رفته    864752
             موجودی کالای ساخته شده          864752

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۸ساعت 23:44  توسط محسن صادقی  |